skip to Main Content

Patients

Wat hebben we aan onderzoeksmateriaal beschikbaar?

Inventarisatie van bestaande databases en biobanken, inclusief de kwaliteit ervan.

Ontwikkeling van een
 analyseplatform
1 om de diverse
B-cellen en hun functie gedetailleerd in kaart te brengen (WP 2).

Toepassen van het analyseplatform om te onderzoeken hoe B-cellen zich gedragen in gezonde mensen en in mensen met een auto-immuunziekte
vóór (WP5), tijdens en na een behandeling (WP7)

Ontwikkeling van een analyseplatform
om de eigenschappen van antistoffen en hun functie gedetailleerd in kaart te brengen. (WP3)

Toepassen van het analyseplatform voor het beschrijven van de karakteristieken van autoantilichamen.
Welke van deze karakteristieken beïnvloeden hun ziekmakende eigenschappen? (WP3)
Verschilt dit per ziektebeeld  en hoe verandert dit na behandeling? (WP6)

In welke mate is toepassing van immunoadsorptie2 zinvol? (WP8)

Zorgen dat de buitenwereld op de hoogte blijft van hetgeen er in het project gebeurt en wordt ontdekt.

Back To Top