Skip to content

Patients

Het Target-to-B! (T2B) consortium project heeft sterke relevantie als ziekte/overstijgend onderzoek naar antistof en B-cel gemedieerde ziekte, waarbij verschillende klinische disciplines en preklinische onderzoekgroepen, patiëntenverenigingen en bedrijven betrokken zijn.

In de  afgelopen project periode zijn virtuele meetings gehouden in verband met de COVID/19 pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen door de overheid en lokale instituten genomen maatregelen. Door het harmoniseren van onderzoek, diagnostiek en therapieën binnen het T2B-onderzoek, zullen we in staat zijn om specifieke biomarkers en functies van ontspoorde B-cellen te identificeren. De eerste gegevens van de in-depth karakterisering van ziekte-gerelateerde autoantistoffen zijn in de eerste aanzet van de studies gekarakteriseerd en laten een ziekte-specifiek beeld van versuikering van de autoantistoffen zien. Dit beeld wijkt bovendien nog af van een respons tegen eiwitten zoals die tegen virale eiwitten na infectie of vaccinatie. In hoeverre deze kenmerken blijven bestaan en welke invloed behandeling mogelijk zal hebben, wordt verder onderzocht. Wat betreft de cellulaire responsen is er vooruitgang geboekt met de verdere harmonisatie van B cel testen en een validatie van gerichte karakterisering (fenotypering) gedurende het afgelopen jaar. Hierbij zijn de eerste stappen voor uniforme B cel receptor en transcriptoom analyse gezet.

Ondanks de vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie is het consortium in staat geweest vooruitgang in het T2B programma te boeken. We zijn daarbij– mede op uitdrukkelijk verzoek van Health Holland en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen óók gestart met onderzoek naar SARS-CoV2 immunopathologie en de immuniteit van zowel B als T cellen binnen T2B studiepopulaties. Met steun van patiëntenverenigingen, ZonMW en VWS zullen we de T2B-COVID Immuniteitsstudie verder uitbreiden met het bepalen van vaccinatie responsen tegen de nieuwe SARS-CoV2 vaccins bij gebruik van immuunsuppressie.

Dankzij ons T2B platform, de grote mate van flexibiliteit en gedeelde onderliggende kennis van antistofvorming en cellulaire immuniteit zijn de eerste succesvolle stappen al gezet, om de bepalingen van de immuunreactiviteit op SARS-CoV2 (infecties en vaccinaties) in detail te bepalen bij verschillende groepen T2B patiënten.

Het is zeer waardevol deze vaccinatiegegevens te incorporeren in het T2B werkprogramma en het sluit naadloos aan bij de lopende studies en vraagstellingen over (auto)antistofvorming. Dit onderzoek zal bijdragen aan een hogere behandeleffectiviteit en het verminderen van de ziekte gevolgen voor patiënten. Omdat ongeveer 10% van de bevolking lijdt aan B-cel ziekten, verwachten we aanzienlijke positieve gevolgen van de onderzoeksresultaten.

Wat hebben we aan onderzoeksmateriaal beschikbaar?

Inventarisatie van bestaande databases en biobanken, inclusief de kwaliteit ervan.

Ontwikkeling van een
 analyseplatform
1 om de diverse
B-cellen en hun functie gedetailleerd in kaart te brengen (WP 2).

Toepassen van het analyseplatform om te onderzoeken hoe B-cellen zich gedragen in gezonde mensen en in mensen met een auto-immuunziekte
vóór (WP5), tijdens en na een behandeling (WP7)

Ontwikkeling van een analyseplatform
om de eigenschappen van antistoffen en hun functie gedetailleerd in kaart te brengen. (WP3)

Toepassen van het analyseplatform voor het beschrijven van de karakteristieken van autoantilichamen.
Welke van deze karakteristieken beïnvloeden hun ziekmakende eigenschappen? (WP3)
Verschilt dit per ziektebeeld  en hoe verandert dit na behandeling? (WP6)

In welke mate is toepassing van immunoadsorptie2 zinvol? (WP8)

Zorgen dat de buitenwereld op de hoogte blijft van hetgeen er in het project gebeurt en wordt ontdekt.

Covid-19 onderzoek

Auto-immuunziekten is een grote groep van aandoeningen waarin het eigen afweer overactief is tegen delen van het eigen lichaam. Veel patiënten gebruiken hiervoor afweeronderdrukkende medicatie. Op basis van eerdere vaccinaties en onderzoeken weten we dat sommige soorten medicatie de vaccinatierespons negatief kunnen beïnvloeden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de recent ontwikkelde COVID-vaccinaties even effectief zijn in patiënten die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken als bij gezonden. Ook vragen patiënten zich af of de vaccinatie tot een toename van verschijnselen kan leiden van de onderliggende ziekten. In deze grote nationale studie selecteren we 5000 patiënten met verschillende auto-immuunziekten op basis van gebruik van specifieke typen van medicatie die het brede spectrum van de voorgeschreven medicatie vertegenwoordigen.

We vergelijken de vaccinatieresponsen in groepen met verschillende zwaarte van afweeronderdrukkende medicatie onderling, maar vooral met patiënten die geen afweeronderdrukkende medicatie gebruiken en gezonden. Deelnemers aan de studie zullen gedurende een jaar met enige regelmaat online vragenlijsten invullen over beloop van hun ziekte, eventuele bijwerkingen van de vaccinatie, en of ze ondanks vaccinatie COVID hebben doorgemaakt of positief zijn getest. De meeste deelnemers zullen met een vingerprik-setje thuis vier keer bloed verzamelen. Het bloed wordt per post naar een centraal laboratorium (Sanquin) gestuurd om de hoeveelheid van antistoffen tegen het virus te meten. In een kleinere groep patiënten zullen we uitgebreider bloed verzamelen om de onderliggende mechanismen van de vaccinatierespons in meer detail te bestuderen. Op deze manier kunnen we straks voor een grote groep mensen met verschillende soorten auto-immuunziekten vaststellen of de gebruikte medicatie een rol speelt in de effectiviteit van de vaccinatie en in welke mate, én of de vaccinaties volledig veilig zijn zoals we verwachten.

Daarnaast zullen deze resultaten gebruikt worden om advies te geven over de noodzaak voor herhaalde vaccinaties en wanneer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door partners van het Target to B (T2B) consortium in een brede samenwerking tussen meerdere academische centra, Reade, Sanquin en het RIVM.

 

Infographic

Deze infogrpahic geeft goed weer hoe het onderzoek van T2B in elkaar steekt.

Back To Top